Un nou espai
està a punt d’arribar!

Espai per a la creació musical comunitària d’alta qualitat professional i metodològica i visible a través de concerts innovadors.