ORQUESTRA LA MARINA

Orquestra Infantil i Juvenil
Seu Espai Musical La Bàscula
Des de 2014