ORQUESTRA FERRAN TALLADA

Orquestra Infantil i Juvenil
Amb l’Institut Ferran Tallada
De 2014 a 2016