ORQUESTRA BARRIS EN SOLFA

Orquestra Infantil i Juvenil
Amb el Consorci Badalona Sud
2010 -2013