Orquestra Do d’acords 2019/20

Orquesta Infantil y Juvenil del Poble-Sec “Do d’acords”: proyecto audiovisual
Curso 2019/20