Orquestra Do d’acords 2019/20

Projecte audiovisual de l’Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec “Do d’acords”
Curs 2019/20.