Discos

Associació Integrasons: projectes audiovisuals

Integrasons produeix discos amb les seves orquestres més importants. Al final de cada curs, s’edita, dissenya i produeix un projecte audiovisual amb vídeos i fotos dels concerts més destacats.